Taxis Banyoles
  
Taxis Banyoles Banyoles

BANYOLES:  "Destinació Turística Esportiva"


La ciutat de Banyoles és la capital de la comarca del Pla de l'Estany, en el centre de les comarques *geroninas.
El seu principal atractiu, El Llac, l'ha convertit en una ciutat dinàmica, oberta als altres i emprenedora.
Banyoles i la seva comarca són d'un gran interès ecològic, cultural i històric, i també una font inesgotable de recursos turístics, esportius i d'oci.

SITUACIÒ

Banyoles està situada en l'extrem nord oriental de Catalunya.
Es troba a mig camí de la Costa Brava i els Pirineus, formant un triangle de poblacions i llocs de gran interès històric i paisatgístic.
Està a 120 km de Barcelona i 49 de la frontera amb França.

L'ESTANY

El Llac de Banyoles és el primer llac natural més gran de Catalunya, i l'origen i principal signe de la identitat de la ciutat de Banyoles.
Mesura aproximadament 2.150 m. de llarg, i entre 725 m. i 775. d'ample. La superfície és de 111,7 *hm2 i la profunditat màxima és de 62 m. El Llac i la seva conca lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la Península Ibèrica i un sistema ambiental de considerable valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural.
Va ser declarat per la Generalitat de Catalunya com a zona integrada en el Pla d'Espais d'Interès Nacional (*PEIN). L'any 2003 va ser inclòs en la llista *Ramsar de Zones Humides d'Importància Internacional, i ha estat proposat per formar part de la Xarxa Natura 2000, en l'àmbit de la regió mediterrània.
També l'Ajuntament de Banyoles i la societat civil reclamen la seva declaració de Parc Natural.