Taxis Banyoles
  
Taxis Banyoles Tarifes

TARIFES OFICIALS ANY 2015

URBANA

DIURNA 
I  LABORABLES
(nº 2)

NOCTURNA
I
FESTIUS
(nº 1)

Baixada Bandera

             5,56 €

           9,02 €

Kilòmetre  recorregut

             0,62 €

           0,62 €

Hora d’espera

           16,50 €

         16,50 €

 

INTERURBANA

DIURNA
I LABORABLES
(nº 6)

NOCTURNA
I  FESTIUS
(nº 7)  

Baixada Bandera

            6,05 €

           6,70 €

Kilòmetre recorregut

            0,68 €

           0,75 €

Hora d’espera

          18,69 €

         20,68 €

Espera (fracció 15’)

            4,55 €

           5,17 €

Suplement equipatge

            1,00 €

           1,00 €

Suplement aeroports

            3,10 €

           3,10 €

 

L’horari nocturn està compres entre les 20 hores i les 8 hores

10% IVA no inclòs

Peatge autopista no inclòsOrigen: Destí:     Temps d'espera:
T3 Tarifa normal
T4 Dissabtes i festius / Nocturn de 20 a 8 hores

Calcular
Distancia:
Temps aproximat:
Preu aproximat  
Per Km    
Espera    
Total
 
 


  Tarifes